Psihopatologija Epub µ Hardcover


  • Hardcover
  • 551 pages
  • Psihopatologija
  • Dražen Begić
  • Croatian
  • 09 August 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Psihopatologija Drugo dopunjeno i obnovljeno izdanje udžbenika Psihopatologija u usporedbi s prvim ima vrlo značajna sadržajna i tehnička poboljšanja1 unesene su i opisane promjene u klasifikacijskim sustavima koji se nalaze u DSM 5 2013 god; 2 dodani su opisi najnovijih istraživanja povezanih sa psihijatrijskim poremećajima osobito rezultati genetskih i neuroslikovnih istraživanja SŽS a; 3 u knjigu su uvršteni novi epidemiološki podatci i pojavnosti psihijatrijskih entiteta; 4 prošireni su prilozi knjizi rječnik psihopatologije kazalo pojmova i popis literature te su dodane nove slike i grafički prikazi; 5 u tekst je dodan veliki broj primjera i vinjeta u kojima se prethodno razrađen teorijski sadržaj prikazuje na slučajevima iz prakse; 6 povećan je broj ključnih riječi koje prate svako poglavlje iili su one ponešto dopunjeneizmijenjene i 7 na kraj svakog poglavlja dodan je sažetakKnjiga je podijeljena u tri dijelaU prvom općem dijelu knjige govori se o povijesti proučavanja psihopatologije o paradigmama i modelima u psihijatriji klasifikacijama psihičkih poremećaja istraživanjima u području psihopatologije te o različitim načinima procjene psihičkih poremećaja i oboljenjaU drugom su dijelu Opća psihopatologija – psihički simptomi detaljno opisani i razjašnjeni psihički simptomi koji su sastavni dio psihičkog poremećaja iili oboljenja Svi simptomi opisani su u svojim veoma različitim pojavnim oblicima ilustrirani su mnoštvom primjera iz kliničke prakse a “uklopljeni” su i u vrlo jasne sažete definicije poremećaja u kojima se pojavljujuU trećem dijelu Specijalna psihopatologija – psihički poremećaji i bolesti riječ je o vrlo detaljnom i temeljitom opisu uloge nasljeđa i okoline u nastanku i održavanju psihičkog poremećajabolesti prikazu teorija i modela koji ih objašnjavaju opisu kliničke slike i diferencijalne dijagnostike I u ovom se poglavlju nalazi veliki broj primjera iz autorove kliničke prakseKnjiga je pisana po ugledu na najsuvremenije udžbenike iz ovog područja cjelokupan je tekst vrlo sustavno organiziran i strukturiran i to tako da se pojedine skupine sadržaja opisi psihičkih simptoma ili psihičkih poremećajabolesti iznose po sličnom obrascu što olakšava čitanje teksta i snalaženje u njemu Zahvaljujući jasnim i izdvojenim definicijama prikazima velikog broja kliničkih slučajeva sažetcima i ključnim pojmovima tekst je metodičko didaktički izvrsno sredstvo za učenje iznesenoga gradiva Osim toga rječnik pojmova iz područja psihopatologije koji se nalazi na kraju knjige iznimno je koristan način sistematizacije i sažimanja čitava teksta Na kraju knjige je Kazalo autora i Kazalo pojmova