Ancient Empires From Mesopotamia to the Rise of Islam PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Ancient Empires From Mesopotamia to the Rise of Islam İEAS This book is an exceptional overview of ancient history I should know I spent a year editing it for Dr Graham I also created the index using some nifty software from Cambridge University Press Basically it rocks Yakındoğu Akdeniz ve Avrupa tarihini içeren nispeten kısa ama kapsamlı bir inceleme İmparatorluklar ve emperyalizmin yanı sıra karşı cephede oluşan direniş ve tepkiler üzerinde de durması günümüzdeki düzen adalet ve bağımsızlık kavramlarına ışık tutuyor Solid book but not written in an engaging manner Some missed opportunities and some adherence to outdated ideas eg Romanization Giriş ile beraber 15 bölümden oluşan eser Mezopotamya'da imparatorluk fikrini oluşturabilecek dinamiklerinden Emevi Devleti'nin yıkılışına kadar konu edinir Asur İmparatorluğu Babil İmparatorluğu PersAhameniş imparatorluğu anlatıldıktan sonra İyonya ve Yunan kültür dinamikleri anlatılır Yunan kültürü etkisi içinde olan Makedonya Perslere son vererek; Doğu ve Batı arasında etkileşimi hızlandırır Yahudilik konusu da kitap boyunca satır aralarında anlatılmakla beraber Makkabiler'e küçük bir bölüm ayrılmıştır Ahameniş İmparatorluğu'nu yıkan İskender'in İmparatorluğu uzun ömürlü olmaz ve komutanları arasında bölüşülürsavaşla Hindistan'da bu dönemde tüm Hindistan'a hakim olan bir imparatorluk kurulur Kitap Roma'nın yükselişini ve Krallık'dan cumhuriyet'e geçişini konu edindikten sonra imparatorluğa dönüşmesi ve Akdeniz'e hakim olmasını anlatır Roma'nın bir başka değişimi ise Hıristiyanlığı kabul etmesidir Evrensel RomaDoğu ile evrensel Sasani İmparatorluğunun savaşımları anlatılır Bu sırada Arabistan'da yeni bir güç oluşmaktadır İslam İslam Bizans ve Zerdüşt Sasani ile mücadele eder büyük kazanımlar elde eder ve hatta Sasani devletine son verir Emevilerin son bulması ise aynı zamanda Antikçağ'ın bitimi olarak algılanırİEAS dedikleri İdeolojik Ekonomik Askeri ve Siyasi dinamikler üzerinden İmparatorlukların gelişimi ve yıkılışları açıklanmaya çalışılır Kitap boyu dinselideolojik kavramlara ağırlık verilmiş ekonomik ve askeri meseleler daha az yer kaplamıştır best of its kind according to the classic archeology Ancient Empires is a relatively brief yet comprehensive even handed overview of the ancient Near East the Mediterranean Europe including the Greco Roman world late antiuity the early Muslim period Taking a focused thematic approach it aims to provoke a discussion of an explicit set of themes supplemented by the reading of ancient sources By focusing on empires imperialism as well as modes of response resistance it's relevant to current discussions about order justice freedom The book concludes that some of the ancient world's most enduring ideas value systems institutions were formulated by peoples who were resisting the great empires It analyzes the central if problematic connection between political ideological power in both empire formation resistance The intricate interrelations among ideological economic military political power are explored for every empire resisting group

  • Paperback
  • 386 pages
  • Ancient Empires From Mesopotamia to the Rise of Islam
  • Eric H. Cline
  • English
  • 04 February 2016
  • 9780521717809

About the Author: Eric H. Cline

DR ERIC H CLINE is the former Chair of the Department of Classical and Near Eastern Languages and Civilizations and current Director of the Capitol Archaeological Institute at The George Washington University A National Geographic Explorer NEH Public Scholar and Fulbright scholar with degrees from Dartmouth Yale and the University of Pennsylvania he is an active field archaeologist with 30